Mela

Ego
Du måste bli mer ego har så många sagt till mig ...
Och varje gång jag hört det har jag baxnat och reagerat med tankar som är du inte riktigt klok eller?! 

Vi lägger in betydelser i ord och begrepp vi känner igen
Vi tillskriver egenskaper till ord och begrepp utifrån vår tolkning av världen och de människor vi lever med

De människor vi känner, möter, lever med, vi själva också förstås, får på olika sätt stå som representanter för de olika ord och begrepp vi ser, hör, läser, möter, lever med
Och jag måste ju ärligt säga att ingen jag mött har hittills visat på ett övertygande sätt att det finns något gott eller positivt med att vara just "ego" i den bemärkelse jag själv tänkt omkring det 

Men vad vore livet utan förändring? 
Jodå, jag försöker bli mer ego 
Ego i betydelsen av att ta hänsyn till mitt eget välmående 
På ett nytt och annorlunda sätt 

✨✨✨

Älskade vän, Mela , fantastiska människa 
Mer än något annat vill jag lyssna till dina upplevelser och tankar omkring världen vi lever i ❤❤❤

(null)